Διαμόρφωση / Configuration - The Bonus Shceme (IQ-Card Limited)

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαμόρφωση / Configuration

Advantage™

© IQ-Card Ltd.
 

The Bonus Scheme
Electronic Loyalty Systems Applications in the Retail Environment

Advantage™
Το σύστημα Advantage™ βασίζεται σε τεχνολογία της CubeIQ Ltd.

Υποστηριζόμενες λειτουργικές διαμορφώσεις:
Ένα παίγνιο /  Μία επιχείρηση (Single game / Single merchant)
Πολλαπλά παίγνια /  Μία επιχείρηση (Multi game / Single merchant)
Ένα παίγνιο /  Πολλαπλές επιχειρήσεις (Single game / Multiple merchants)
Πολλαπλά παίγνια /  Πολλαπλές επιχειρήσεις (Multi game / Multiple merchants)
Κανάλια: LAN/WAN, Internet/Web, Mobile (GPRS/Gx)/Web


Υποστηριζόμενα παίγνια Loyalty:
The Standard Points Scheme
The Dynamic Points Scheme
The Standard Discount Scheme
The Dynamic Discount Scheme

The Daily Lottery Scheme
Instant Winner Scheme
Touch And Win Scheme

Touch And Save Scheme
Bonus Points Add Scheme


Υποστηριζόμενα μέσα ταυτοποίησης μέλους:
Πλαστική κάρτα με μαγνητική πίστα (magnetic stripe card).
Πλαστική κάρτα με barcode (barcode card).
Πλαστική κάρτα με ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης με προστασία πρόσβασης (protected memory chip card).
Πλαστική κάρτα με ολοκληρωμένο κύκλωμα με μικροεπεξεργαστή (microprocessor chip card).
Υβριδική πλαστική κάρτα με μαγνητική πίστα και ολοκληρωμένο κύκλωμα (hybrid card).

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού