Περιγραφή / Description - The Bonus Shceme (IQ-Card Limited)

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περιγραφή / Description

rewardMe™

© IQ-Card Ltd.
 

The Bonus Scheme
Electronic Loyalty Systems Applications in the Retail Environment

rewardMe™

Το σύστημα rewardMe™ βασίζεται σε τεχνολογία της CubeIQ Ltd.
Σύστημα καταναλωτικής πίστης και προπληρωμένης κάρτας (prepaid card) ή κάρτας δώρου (gift card).

Υποστηριζόμενες λειτουργικές διαμορφώσεις
Ένα παίγνιο / Μία επιχείρηση / Ένα κατάστημα (Single game / Single merchant / Single Site).
Σύνθετη λειτουργία: Ένα παίγνιο και κάρτα δώρου ή προπληρωμένη κάρτα / Μία επιχείρηση / Ένα κατάστημα (Single game and gift card or pre-paid card / Single merchant / Single Site).

Υποστηριζόμενα μέσα ταυτοποίησης μέλους
Πλαστική κάρτα με μαγνητική πίστα - magnetic stripe card.
Πλαστική κάρτα με barcode - barcode card.
Πλαστική κάρτα με ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης με προστασία πρόσβασης - protected memory chip card.

Υποστηριζόμενα παίγνια Loyalty
The Standard Points Scheme
The Standard Discount Scheme
The Dynamic Discount Scheme


 
Copyright 2017. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού