Περιγραφή / Decription - The Bonus Shceme (IQ-Card Limited)

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περιγραφή / Decription

Advantage™

© IQ-Card Ltd.
 

The Bonus Scheme
Electronic Loyalty Systems Applications in the Retail Environment

Advantage™
Το σύστημα Advantage™ βασίζεται σε τεχνολογία της CubeIQ Ltd.

Το Advantage™ είναι ένα πλήρες σύστημα καταναλωτικής πίστης (loyalty system) και ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-purse) - gift card το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει σχήματα καταναλωτικής πίστης από μια επιχείρηση με ένα loyalty παίγνιο (single merchant / single game) ως πολλαπλές επιχειρήσεις με πολλαπλά loyalty παίγνια (multi merchant / multi game).

Το
Advantage™ αποτελείται από ένα αριθμό διαδικασιών (procedures), ένα αριθμό εφαρμογών λογισμικού και χρησιμοποιεί ειδικού τύπου τερματικά eft/pos, αναγνώστες καρτών με μαγνητική πίστα και μικροεπεξεργαστή και αναγνώστες barcode ως συσκευές εισόδου του συστήματος.


Πλεονεκτήματα για την Επιχείρηση
Ταυτοποίηση και τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης  
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών
Τροποποίηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών
Παροχή δώρων , άμεσα, στο σημείο πώλησης
Ακριβή και πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των πελατών
Δημιουργία στοχευμένων προωθητικών προγράμματα τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη επιτυχία
Ευκαιρίες διασταύρωσης πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών
Ευκαιρίες πρόσθετων πηγών εσόδων συμπεριλαμβάνοντας και άλλες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα καταναλωτικής πίστης


Πλεονεκτήματα για τον Καταναλωτή
Προμήθεια εμπορευμάτων δωρεάν ή με έκπτωση
Παροχή υπηρεσιών όπως parking και παράδοση αγορών δωρεάν ή με έκπτωση
Ευκολία στην συλλογή πόντων και δώρων
Ασφάλεια: οι κάρτες καταναλωτικής πίστης είναι πιο ασφαλείς από μετρητά, επιταγές ή  κουπόνια
Πολύ στοχευμένα προωθητικά προγράμματα ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις προσφορές που είναι πιο σχετικές με τις προτιμήσεις τους


Εφαρμογές λογισμικού που αποτελούν το σύστημα Advantage™

Κεντρικές Eφαρμογές


MDbMS: Merchant Database Management System
Εφαρμογή βάσης δεδομένων η οποία διαχειρίζεται τα στοιχεία των μελών (καρτούχων), των καρτών, των επιχειρήσεων, των παιγνίων loyalty, των δώρων και ανταποδόσεων, των ποσών ηλεκτρονικών πορτοφολιών, των συναλλαγών των παιγνίων, των συναλλαγών των ηλεκτρονικών πορτοφολιών, των ημερολόγιων λειτουργίας, κατάστασης και λαθών συστήματος και του ημερολογίου αλλαγών βάσης, Η εφαρμογή έχει πλήρη δυνατότητα ελέγχου και ανάλυσης και ενσωματωμένη την δυνατότητα παραγωγής αναφορών.

TDbMS: Terminal Database Management System
Εφαρμογή βάσης δεδομένων η οποία διαχειρίζεται τα στοιχεία καρτών, συναλλαγών καρτών, τερματικών, καταστημάτων, παραμέτρων εφαρμογής λειτουργίας τερματικών και λίστας ανακλήσεως καρτών (black list). Η εφαρμογή έχει ενσωματωμένη την δυνατότητα παραγωγής αναφορών.
Με βάση το τύπο της κάρτας που χρησιμοποιείται η εφαρμογή υποστηρίζει τρία (3) διαφορετικά σχήματα:

  • TDbMS/mg για κάρτες με μαγνητική πίστα ή barcode.

  • TDbMS/sc για κάρτες με μικροεπεξεργαστή (smart card)

  • TDbMS/combi για υβριδικές κάρτες (με μαγνητική πίστα & με μικροεπεξεργαστή


DCS: Data Capture System
Επικοινωνιακή εφαρμογή για την παραλαβή των συναλλαγών loyalty και των συναλλαγών ηλεκτρονικού πορτοφολιού από τα απομεμακρυσμένα τερματικά και την ενημέρωση των κεντρικών βάσεων δεδομένων.

TMS: Terminal Management System
Επικοινωνιακή εφαρμογή για την αποστολή των παραμέτρων της εφαρμογής λειτουργίας τερματικών και της λίστας ανακλήσεως καρτών (black list) στα απομεμακρυσμένα τερματικά.

WSB: Web Service Bridge
Εφαρμογή για την διασύνδεση (bridge) χρηστών Internet (μελών και εμπόρων) με τις κεντρικές βάσεις δεδομένων για την άντληση στοιχείων και την παραγωγή εφαρμογών.

C&S: Clearing & Settlement
Εφαρμογή για την εκκαθάριση και συμφωνία (clearing & settlement) των ποσών των συναλλαγών ηλεκτρονικού πορτοφολιού μεταξύ των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων. Η εφαρμογή είναι δομική μονάδα της εφαρμογής βάσης δεδομένων MDbMS.

CPS: Card Personalization System
Εφαρμογή για την προσωποποίησης και εκτύπωση των πλαστικών καρτών για την περίπτωση που η λειτουργίας αυτή γίνεται στο κέντρο επεξεργασίας συναλλαγών. Η εφαρμογή είναι δομική μονάδα της εφαρμογής βάσης δεδομένων TDbMS, έχει την δυνατότητα οδήγησης μίας ποικιλίας εκτυπωτών καρτών και μπορεί να υποστηρίξει όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες εκτύπωσης καρτών (emboss, indent, thermal, thermal re-transfer, laser engraving…).

KMS: Kiosk Monitoring System
Εφαρμογή για την παρακολούθησης τερματικών τύπου info kiosk. Η εφαρμογή είναι δομική μονάδα της εφαρμογής βάσης δεδομένων TDbMS και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης τον έλεγχο των τερματικών του συστήματος τύπου info kiosk.

SMS: Small Message Service
Εφαρμογή διασύνδεσης με εξυπηρετητή SMS (Small Message Service) για την προώθησης μηνυμάτων SMS στα μέλη του προγράμματος καταναλωτικής πίστης. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή μηνυμάτων SMS από τα μέλη του προγράμματος καταναλωτικής πίστης για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα ή σε προωθητικές ενέργειες όπως κληρώσεις.

PSDP-Bridge:
Εφαρμογή διασύνδεσης των περιφερειακώνκαι τερματικών εφαρμογών με εξυπηρετητή διανομής προπληρωμένων υπηρεσιών (Prepayment Services Distribution Platform - PSDP) όπως η προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία (air time top-up).

Περιφερειακές εφαρμογές

POS/Loyalty
Εφαρμογή καταναλωτικής πίστης (loyalty application) η οποία εκτελείται σε τερματικά eft/pos.

POS/e-Purse
Εφαρμογή ηλεκτρονικού πορτοφολιού (le-Purse application) η οποία εκτελείται σε τερματικά eft/pos.

Kiosk/Loyalty
Εφαρμογή καταναλωτικής πίστης (loyalty application) η οποία εκτελείται σε τερματικά τύπου kiosk και PC.

Kiosk/e-Purse
Εφαρμογή ηλεκτρονικού πορτοφολιού (le-Purse application)η οποία εκτελείται σε τερματικά τύπου kiosk και PC.

CC2K
Δομή δεδομένων κάρτας με μικροεπεξεργαστή για την υλοποίηση εφαρμογής καταναλωτικής πίστης και / ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού.


Stored & Process-able Data Groups

Cardholders personal/consuming/living habits data
Cardholders groups
Card details per cardholder
Card categories (loyalty, e-purse, gift, combo) and privileges
Merchant/Store/Operator/Terminal/Application/Application's Parameters data

Card transactions (transactions' history)
Card point and amounts spend balance (card balance)
Card bonuses historical data (bonuses history)

Loyalty games & amounts to points transformations
Loyalty games' bonuses (gifts)
Loyalty games' bonuses (gifts) point levels
Loyalty game per merchant/store/terminal

Products or products' categories per transaction (option)
Products or products' categories per card/cardholder (option)

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού