Περιγραφή / Description - The Bonus Shceme (IQ-Card Limited)

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περιγραφή / Description

rewardMe™

© IQ-Card Ltd.
 

The Bonus Scheme
Electronic Loyalty Systems Applications in the Retail Environment

rewardMe™

Το σύστημα rewardMe™ βασίζεται σε τεχνολογία της CubeIQ Ltd.
Σύστημα καταναλωτικής πίστης και προπληρωμένης κάρτας (prepaid card) ή κάρτας δώρου (gift card).

Το rewardMe είναι ένα πλήρες σύστημα καταναλωτικής πίστης (loyalty system) το οποίο έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις ενός παιγνίου / μία επιχείρησης / ενός καταστήματος - single merchant / single game / single site.

Το reward
Me ενσωματώνει  τις λειτουργίες του Advantage™ σε δομή ενός αυτόνομου εκτελέσιμου προγράμματος το οποίο εκτελείται σε ένα αυτόνομο υπολογιστή κατηγορίας PC.  Το rewardMe έχει σχεδιαστεί και έχει κατασκευαστεί με στόχο επιχειρήσεις με ένα σημείο πώλησης - κατάστημα να μπορούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης ενός πλήρους συστήματος καταναλωτικής πίστης.

Πλεονεκτήματα για την Επιχείρηση
Ταυτοποίηση και τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης  
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών
Τροποποίηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών
Παροχή δώρων , άμεσα, στο σημείο πώλησης
Ακριβή και πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των πελατών
Δημιουργία στοχευμένων προωθητικών προγράμματα τα οποία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη επιτυχία
Ευκαιρίες διασταύρωσης πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών
Ευκαιρίες πρόσθετων πηγών εσόδων συμπεριλαμβάνοντας και άλλες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα

καταναλωτικής πίστης


Πλεονεκτήματα για τον Καταναλωτή
Προμήθεια εμπορευμάτων δωρεάν ή με έκπτωση
Παροχή υπηρεσιών όπως parking και παράδοση αγορών δωρεάν ή με έκπτωση
Ευκολία στην συλλογή πόντων και δώρων
Ασφάλεια: οι κάρτες καταναλωτικής πίστης είναι πιο ασφαλείς από μετρητά, επιταγές ή  κουπόνια
Πολύ στοχευμένα προωθητικά προγράμματα ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις προσφορές που

είναι πιο σχετικές με τις προτιμήσεις τουςrewardMe™ R1 (Release 1) Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες

 • Αυτόνομο πλήρες σύστημα καταναλωτική πίστης με τοπική βάση δεδομένων.

 • Δύο επίπεδα χρήσης: διαχειριστής (administrator) και χειριστής (operator).

 • Πλήρως παραμετρικό σύστημα. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας είναι προσβάσιμες από τον διαχειριστή του συστήματος.

 • Υποστήριξη κάρτας καταναλωτικής πίστης - loyalty card, προπληρωμένης κάρτας - prepaid card, κάρτας δώρου - gift card και σύνθετης κάρτας - combined card.


 • Ποικιλία μέσων ταυτοποίησης μελών: πλαστική κάρτα με μαγνητική πίστα - magnetic stripe, με barcode, με ολοκληρωμένο κύκλωμα - integrated chip / smart card με προστασία πρόσβασης - protected memory.

 • Ποικιλία συσκευών ανάγνωσης των μέσων ταυτοποίησης μελών: αναγνώστης καρτών με μαγνητική πίστα, αναγνώστης barcode, αναγνώστης smart card, πληκτρολόγιο και

 • Σύνθετες συσκευές: πληκτρολόγιο και τερματικά eft/pos

 • Δυνατότητα χρήσης προ-προσωποποιημένων - pre-personalized και κενών - non personalized - blank καρτών.

 • Δυνατότητα τοπικής προσωποποίησης πλαστικών καρτών με χρήση των πιο δημοφιλών εκτυπωτών πλαστικών καρτών στην αγορά:

 • Εκτυπωτές: CIM SunLight Series και HID/Fargo DTC & HDP Series.


 • Εύκολη και γρήγορη καταχώριση νέου μέλους με αυτόματη εκτύπωση της αίτησης καταχώρισης.

 • Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών παιγνίων loyalty.

 • Δυνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης σχήματος καταναλωτική πίστης και κάρτας δώρου gift card ή προπληρωμένης κάρτας - prepaid card.

 • Πολλαπλά επίπεδα ανταπόδοσης - multiple redemption levels τα οποία ορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος.

 • Λόγος μετατροπής του ποσού της συναλλαγής σε πόντους οριζόμενος από τον διαχειριστή του συστήματος.

 • Λόγος μετατροπής του ποσού της συναλλαγής σε έκπτωση οριζόμενος από τον διαχειριστή του συστήματος.


 • Εκτεταμένες και λεπτομερείς αναφορές λειτουργίας του συστήματος: μέλη, κάρτες, κατανάλωση, πόντοι, εκπτώσεις, ανταποδόσεις και δώρα.

 • Πλήρης υποστήριξη ημερολογίου και εορτολογίου για την παραγωγή ευχών για γενέθλια και ονομαστικές εορτές των μελών.

 • Λειτουργία, οθόνες χρήσης και αναφορές σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, με επιλογή του διαχειριστή του συστήματος.

 • Δυνατότητα διασύνδεσης με μία ή περισσότερες ταμειακές μηχανές.

 • Κόστος κτήσης και λειτουργίας με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών - καρτών.

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού