rewardMe™ R3 - The Bonus Shceme (IQ-Card Limited)

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

rewardMe™ R3

rewardMe™

© IQ-Card Ltd.
 

The Bonus Scheme
Electronic Loyalty Systems Applications in the Retail Environment

rewardMe™

Το σύστημα rewardMe™ βασίζεται σε τεχνολογία της CubeIQ Ltd.
Σύστημα καταναλωτικής πίστης και προπληρωμένης κάρτας (prepaid card) ή κάρτας δώρου (gift card).


rewardMe™ R3 (Release 3) Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες

Η έκδοση 3 (R3) είναι κύρια έκδοση της εφαρμογής rewardMe διότι εισαγάγει στην εφαρμογή νέα, μοναδικά χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων είναι:

 • Αρχιτεκτονική client/server.

 • Νέα κατηγορία άδειας χρήσης, την Εταιρική άδεια χρήσης (Enterprise license).

 • Πλήρη διαχείριση προπληρωμένης κάρτας και κάρτας δώρου.

 • Δέκα τρεις (13) δομικές βελτιώσεις.

 • Είκοσι εννέα (29) λειτουργικές βελτιώσεις.

 • Βελτιώσεις στην διαδικασία διαχείριση των αδειών χρήσης.

 • Νέα κατηγορία άδειας χρήσης.


Δομικές Βελτιώσεις

 • Εισαγωγή της έννοιας των ενεργών συναλλαγών. Ως ενεργές συναλλαγές στο εκάστοτε σχήμα καταναλωτικής πίστης ορίζονται οι συναλλαγές ορισμένου χρονικού εύρους επί των ποσών των οποίων γίνονται οι υπολογισμοί των μεταβλητών του εκάστοτε παιγνίου καταναλωτικής πίστης (δηλαδή του υπολογισμού των πόντων και της δυναμική έκπτωσης). Οι υπόλοιπες συναλλαγές καλούνται ιστορικές συναλλαγές.

 • Νέα παράμετρος για την επιλογή του τρόπου υπολογισμού των μεταβλητών του εκάστοτε παιγνίου καταναλωτικής πίστης (δηλαδή του υπολογισμού των πόντων και της δυναμική έκπτωσης). Η παράμετρος ορίζει αν ο υπολογισμός των μεταβλητών γίνεται μέσω αλγορίθμου ή μέσω πίνακα εύρους τιμών.

 • Νέα παράμετρος για την επιλογή του τρόπου υπολογισμού των μεταβλητών του εκάστοτε παιγνίου καταναλωτικής πίστης (δηλαδή του υπολογισμού των πόντων και της δυναμική έκπτωσης). Η παράμετρος ορίζει αν το ποσό επί του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός των μεταβλητών είναι το ποσό της τρέχουσας συναλλαγής ή του αθροίσματος των ποσών όλων των ενεργών συναλλαγών.

 • Όταν ο υπολογισμός των μεταβλητών του εκάστοτε παιγνίου γίνεται μέσω αλγορίθμου ο λόγος μετασχηματισμού € σε πόντους ή σε δυναμική έκπτωση είναι οριζόμενος από τον χρήστη (system administrator)

 • Όταν ο υπολογισμός των μεταβλητών του εκάστοτε παιγνίου γίνεται μέσω πίνακα εύρους τιμών οι ανώτατες και κατώτατες τιμές των εγγραφών του πίνακα είναι οριζόμενες από τον χρήστη (system administrator)

 • Δυνατότητα διαγραφής από την βάση δεδομένων του συστήματος των ιστορικών συναλλαγών, δηλαδή συναλλαγών που είναι παλαιότερες των δύο ετών. Το συνολικό ποσό αγορών, ο συνολικός αριθμός πόντων που έχουν δοθεί και ο συνολικός αριθμός πόντων που έχουν αφαιρεί λόγω απόδοσης δώρου και οι οποίοι αντιστοιχούν στις συναλλαγές που διαγράφονται, αθροίζονται σε ειδικά πεδία των εγγραφών των συμμετεχόντων ώστε να διατηρούνται τα ιστορικά στοιχεία συμμετοχής.

 • Νέα επιλογή στο κατάλογο επιλογών για την παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της βάση δεδομένων του συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να έχει πληροφορίες όπως: (α) τρέχον μέγεθος βάσης δεδομένων, (β) μέγιστο δυνατό μέγεθος βάσης δεδομένων, (γ) τρέχον – ενεργός αριθμός συναλλαγών και (δ) αριθμός συναλλαγών για την χρονική περίοδο των τελευταίων δύο ετών.

 • Δυνατότητα συμπίεσης (compact) του μεγέθους των αρχείων της βάσης δεδομένων.

 • Αντίγραφα ασφαλείας. Η βάση δεδομένων πριν την συμπίεση κρατείται ως αντίγραφο ασφαλείας (backup) κάτω από το όνομα: LO_backup_YEAR_MONTH_DAY_HOUR_MINUTES_SECONDS.mdb

 • Νέα παράμετρος η οποία ορίζει αν μετά την απόδοση δώρου οι πόντοι που αντιστοιχούν στο δώρο αφαιρούνται από το σύνολο των πόντων ή όχι.

 • Νέα παράμετρος η οποία ορίζει τον τύπο του card reader. Υποστηριζόμενοι τύποι αναγνώστης μαγνητικής ταινίας (magnetic stripe), αναγνώστης κάρτας με μικροεπεξεργαστή ή προστατευόμενη μνήμη (smart card reader) και αναγνώστης barcode(barcodereader)

 • Νέα παράμετρος η οποία ορίζει αν οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μόνον τα δώρα που αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο πόντων τους (current leve lgifts) ή μπορούν να λάβουν δώρα που αντιστοιχούν και σε επίπεδα πόντων κατώτερα (current and lower levels gifts) του τρέχοντος επίπεδου πόντων τους.  

 • Επιλογή της διαδρομής – θέσης εγκατάστασης των αρχείων της βάσης δεδομένων ανεξάρτητα από την θέση εγκατάστασης του προγράμματος. Η θέση εγκατάστασης της βάσης δεδομένων μπορεί να είναι και σε δικτυακό file server.

 • Εισαγωγή αρχιτεκτονικής client/server. Μία βάση δεδομένων πολλαπλοί rewardMe™ clients, σύνδεση TCP/IP.


Λειτουργικές Βελτιώσεις

 • Δυνατότητα έκδοσης προπληρωμένης κάρτας ή κάρτας δώρου η οποία να μην συμμετέχει στο σχήμα καταναλωτικής πίστης.

 • Δυνατότητα έκδοσης νέου τύπου κάρτας της «εκπτωτικής κάρτας». Δυνατότητα στατικής έκπτωση ή δυναμικής έκπτωσης. Στην περίπτωση της δυναμικής έκπτωσης το ποσοστό έκπτωσης ορίζεται είτε μέσω αλγορίθμου μέσω πίνακα στον οποίον αντιστοιχείται το ποσοστό της έκπτωσης με το ποσό της συναλλαγής. Η δομική μονάδα της εκπτωτικής κάρτας ενεργοποιείται μέσω του κωδικού ενεργοποίησης

 • Δυνατότητα επιλογής του τρόπου υπολογισμού των πόντων: (α) οι πόντοι υπολογίζονται στο ποσό της τρεχούσης συναλλαγής, (β) οι πόντοι υπολογίζονται στο άθροισμα των ποσών των προηγουμένων συναλλαγών πλέον του ποσού της τρέχουσας συναλλαγής.  

 • Δυνατότητα επιλογής του τρόπου υπολογισμού της δυναμικής έκπτωσης: (α) η δυναμική έκπτωση υπολογίζεται στο ποσό της τρεχούσης συναλλαγής, (β) η δυναμική έκπτωση υπολογίζεται στο άθροισμα των ποσών των προηγουμένων συναλλαγών πλέον του ποσού της τρέχουσας συναλλαγής.  

 • Όταν χρησιμοποιούνται κάρτες με μαγνητική ταινία το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει (α) πλήρως προσωποποιημένες κάρτες (κωδικοποιημένη μαγνητική ταινία, εκτυπωμένη η εμπρόσθια όψη) και (β) μερικώς προσωποποιημένες κάρτες (κωδικοποιημένη μαγνητική ταινία). Αν η μονάδα εκτύπωσης καρτών είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει διασυνδεδεμένος εκτυπωτής καρτών τότε το πρόγραμμα μπορεί να εκτυπώσει – προσωποποιήσει (α)  μερικώς προσωποποιημένες κάρτες (εκτύπωση εμπρόσθιας ή και οπίσθιας όψης) και (β) μη προσωποποιημένες κάρτες (κωδικοποίηση μαγνητικής ταινίας και εκτύπωση εμπρόσθιας ή και οπίσθιας όψης)

 • Δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης για όλες τις υποστηριζόμενες συναλλαγές σε ειδικό εκτυπωτή αποδείξεων (receipt printer). Επιλογή εκτυπωτή από μια σειρά πιστοποιημένων εκτυπωτών. Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση λειτουργίας από τον κατάλογο επιλογών του προγράμματος (main menu).

 • Δυνατότητα ορισμού του μήκους του αριθμού κάρτας. Ελάχιστο μήκος αριθμού κάρτας 4 ψηφία. Μέγιστο μήκος αριθμού κάρτας 16 ψηφία Δυνατότητα ορισμού του μήκους του αριθμού του προθέματος (card prefix length), μέγιστο μήκος 4 ψηφία.

 • Δυνατότητα χρήσης καρτών με διαφορετικά μήκη αριθμού κάρτας. Σε αυτήν την περίπτωση η παράμετρος που ορίζει το μήκος του αριθμού κάρτας παίρνει τιμή ίση (η μεγαλύτερη) με την τιμή του μεγαλύτερου μήκους αριθμού κάρτας που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα και η παράμετρος που ορίζει το μήκος του προθέματος του αριθμού κάρτας παίρνει την τιμή μηδέν «0».  

 • Δυνατότητα αυτόματης διαγραφής παλαιών συναλλαγών. Όταν μια κάρτα καταναλωτικής πίστης ξεκινά μια συναλλαγή τότε το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να ελέγξει το σύνολο των συναλλαγών της κάρτας που είναι αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων και να διαγράψει τις συναλλαγές και τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές και είναι παλαιότερες των δύο ετών. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω παραμέτρου.

 • Δυνατότητα μορφοποίηση της επιφάνειας εργασίας και απόκρυψη των επιλογών που χρησιμοποιούνται από την μονάδα καταναλωτικής πίστης και από την μονάδα εκπτωτικής κάρτας με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εκτελείται μόνον ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

 • Λογαριασμοί χρηστών με δικαιώματα επιπέδου «χρήστη» περιορίζονται να διαχειρίζονται μόνον συναλλαγές καρτών. Η πρόσβαση σε λειτουργίες όπως: έκδοση κάρτας, αλλαγή στοιχείων κάρτας, διαγραφή κάρτας, διαχείριση παραμέτρων προγράμματος και δημιουργία αναφορών λειτουργίας μεταφέρονται στους λογαριασμού χρηστών με δικαιώματα επιπέδου «διαχειριστή».


Λειτουργικές Βελτιώσεις
Δυνατότητες προ-πληρωμένης κάρτας (prepaid) και κάρτας δώρου (giftcard)

 • Δυνατότητα επαναφόρτωσης των προ-πληρωμένων καρτών. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω παραμέτρου.

 • Το μέγιστο ποσό φόρτωσης σε προπληρωμένη κάρτα είναι μεταβλητό. Η μέγιστη τιμή ορίζεται μέσα από επιλογή του κεντρικού καταλόγου επιλογών και αποθηκεύεται σε παράμετρο.

 • Δυνατότητα αφαίρεσης προσδιορισμένου σταθερού ποσού ανά συναλλαγή. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω παραμέτρου και το σταθερό αφαιρούμενο ποσό είναι αποθηκευμένο σε δεύτερη παράμετρο.

 • Δυνατότητα φόρτωσης και χρήσης μονάδων αγαθών και υπηρεσιών αντί ποσών Ευρώ. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονάδες αγαθών όπως κιλά-γραμμάρια, γεύματα, αναψυκτικά-ροφήματα, τηλεφωνικές μονάδες, προβολές κινηματογραφικών έργων, χρήση μηχανημάτων κ.ο.κ. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μέσω παραμέτρου και το λεκτικό της μονάδας του αγαθού η της υπηρεσίας αποθηκευμένο σε δεύτερη παράμετρο.


Ειδικές αναφορές για την χρήση προ-πληρωμένων καρτών και καρτών δώρου:

 • Συναλλαγές πιστώσεων (επαναφορτώσεις) προ-πληρωμένων καρτών. Αναζήτηση: όλες οι επαναφορτώσεις στο σύνολο, ανά ημερομηνία, ανά αριθμό κάρτας, ανά ημερομηνία και αριθμό κάρτας. Παρουσίαση: αναλυτική ή συγκεντρωτική αναφορά.

 • Συναλλαγές χρεώσεων προ-πληρωμένων καρτών και καρτών δώρου. Αναζήτηση: όλες οι συναλλαγές στο σύνολο, ανά ημερομηνία, ανά αριθμό κάρτας, ανά ημερομηνία και αριθμό κάρτας. Παρουσίαση: αναλυτική ή συγκεντρωτική αναφορά.

 • Στοιχεία καρτών. Όλα τα στοιχεία προ-πληρωμένων καρτών και καρτών δώρου. Παρουσίαση: αναλυτική αναφορά.


Βελτιώσεις στην διαδικασία Άδειας Χρήσης


 • Ελεύθερη Άδεια Χρήσης (Freeware license):

Κατά την έναρξη του προγράμματος παρουσιάζεται ειδικό μήνυμα προς τον χρήστη με την προειδοποίηση ότι χρησιμοποιεί την «Ελεύθερη Άδεια Χρήσης» μειωμένης λειτουργικότητας. Το μήνυμα απενεργοποιείται αν εισαχθεί ένα έγκυρος κωδικός ενεργοποίησης εμπορικής άδειας χρήσης. Η μήνυμα παρουσιάζεται στην οθόνη «About rewardMe™».
Ένας (1) επιπλέον μήνας λειτουργίας παρέχεται πέραν των αρχικών δώδεκα 12 μηνών πριν την διαγραφή των δεδομένων του προγράμματος καταναλωτικής πίστης (πόντοι, δώρα, ανταποδόσεις, κατανάλωση). Τα δεδομένα των καρτών και των μελών του προγράμματος δεν διαγράφονται.


 • Επαγγελματική Άδεια Χρήσης (Professional license):

Η επαγγελματική άδεια χρήσης παρέχεται με όριο αριθμού καρτών σε τέσσερις διαβάθμισης και σε διαφορετικό κόστος ανά διαβάθμιση. Διαθέσιμες διαβαθμίσεις 300, 700, 1.500 και 10.000 κάρτες. Η εκάστοτε διαβάθμιση προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ενεργοποίησης.
Η επαγγελματική άδεια χρήσης παρέχεται με χρονικό όριο χρήσης. Διαθέσιμα χρονικά όρια από την ημερομηνία πρώτης ενεργοποίησης ή οποιαδήποτε ανανέωσης είναι 3, 6 και 12 μήνες. Το εκάστοτε χρονικό όριο προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ενεργοποίησης. Ο χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα δύο μήνες και ένα μήνα πριν εξάντληση του εκάστοτε χρονικού ορίου. Το χρονικό όριο χρήσης ανανεώνεται με την εισαγωγή νέου κωδικού ενεργοποίησης οποίος παρέχεται χωρίς χρέωση. Το χρονικό όριο χρήσης έχει εισαχθεί για την καταγραφή των ενεργών χρηστών του λογισμικού
Η ενεργοποίηση της κάθε διαθέσιμης δομικής μονάδας προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ενεργοποίησηςΝέα κατηγορία άδειας χρήσης

 • Εταιρική άδεια χρήσης (Enterprise license)

Αρχιτεκτονική client/server με λειτουργία σε πολλαπλά σημεία, με κεντρική βάση δεδομένων και τοπική βάση δεδομένων ως μηχανισμός back-up. Κάθε σημείο λειτουργίας έχει την ίδια λειτουργικότητα με την Επαγγελματική Άδεια Χρήσης (Professional license).
Πλήρες σύστημα καταναλωτικής πίστης με δυνατότητα ενεργοποίησης όλων των διαθεσίμων δομικών μονάδων: μονάδα καταναλωτικής πίστης, μονάδα διαχείρισης εκπτωτικής κάρτας, μονάδα διαχείρισης κάρτας δώρου, μονάδα διαχείρισης προπληρωμένης κάρτας, μονάδα καταχώρισης μελών, μονάδα χρήσης προ-προσωποποιημένης κάρτας, μονάδα τοπικής προσωποποίησης πλαστικής κάρτας με χρήσης ποικίλων εκτυπωτών προσωποποίησης καρτών, χρήση όλων των τύπων καρτών (μαγνητική πίστα, barcode, ολοκληρωμένο κύκλωμα, σύνθετη) και χρήση όλων των τύπων αναγνωστών καρτών.
Η ενεργοποίηση της κάθε διαθέσιμης δομικής μονάδας προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ενεργοποίησης.Ask a copy of
rewardMe™ R2 Demo version by emailing to: sales[at]iq-card[dot]com[dot]gr

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού